مشاوره رایگان :

غیر فعال کردن mod_cgi در هاست دایرکت ادمین

غیر فعال کردن mod_cgi در هاست دایرکت ادمین

آموزش غیر فعال کردن mod_cgi در هاست دایرکت ادمین

در مرحله اول باید تغییراتی در configure.apache را به صورت زیر وارد کنید. شما میتوانید با استفاده از این مقاله چگونگی غیر فعال کردن mod_cgi در هاست دایرکت ادمین را فرا گیرید :

nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.apache

سپس دو عبارت زیر را به آن ها اضافه کنید :

“–disable-cgid”

“–disable-cgi”

بعد از وارد کردن عبارات بالا وارد مسیر زیر شوید :

cd /usr/local/directadmin/custombuild/

با وارد شدن به مسیر بالا میتوانید آپاچی را با استفاده از دستور زیر دوباره راه اندازی کنید:

./build apach

حالا با استفاده از دستور زیر دوباره mod_cgi را بررسی کنید :

httpd -l

سپس htaccess. در دایرکتوری User را ایجاد کنید :

Options +ExecCGI

AddHandler cgi-script .cgi