مشاوره رایگان :

غیرفعال کردن mod_cgi در هاست دایرکت ادمین

غیرفعال کردن mod_cgi در هاست دایرکت ادمین

آموزش غیرفعال کردن mod_cgi در هاست دایرکت ادمین

در مرحله اول میبایست  configure.apache را برای غیرفعال کردن mod_cgi در هاست دایرکت ادمین تغییر دهید :

nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.apache

بعد از وارد کردن دستورات بالا خط زیر را به آن اضافه کنید :

“–disable-cgid”

“–disable-cgi”

سپس وارد مسیر زیر شوید :

cd /usr/local/directadmin/custombuild/

با وارد شدن به مسیر بالا با استفاده از دستور زیر آپاچی را مجددا راه اندازی کنید :

./build apache

مجددا با استفاده از دستور زیر mod_cgi را بررسی کنید :

httpd -l

حالا باید ساخت htaccess. در دایرکتوری user را انجام دهید :

Options +ExecCGI

AddHandler cgi-script .cgi