مشاوره رایگان :

غیرفعال کردن آدرس پیش فرض در هاست سی پنل

غیرفعال کردن آدرس پیش فرض در هاست سی پنل

آموزش غیرفعال کردن آدرس پیش فرض در هاست سی پنل

ایمیل پیش فرض با داشتن هدف catvhall برای هر اکانتی ساخته میشود و به این معنی میباشد که ایمیل هایی که آدرس آن ها به اسم دامنه شما میباشد ولی این ایمیل ها وحود ندارند در این ایمیل دریافت شده و ذخیره میشوند. در بعضی مواقع این ایمیل مورد حمله Spamer ها قرار میگیرد و موجب بیشتر شدن حجم هاست به شکل غیر معمولی میشود. در این صورت شما میتوانید از روش غیرفعال کردن آدرس پیش فرض در هاست سی پنل استفاده کنید.

در وضعیت Default ایمیل ها ذخیره نشده و برگشت میخورند. پیام خطا را در کادر failure message نیز قادر هستید تا تنظیم کنید. با استفاده کردن از این ویژگی Forward to email address قادر هستید تا این ایمیل ها را به آدرس دیگری بفرستید تا در Forward to email address قرار بگیرد. در بخش advanced options با استفاده از گزینه Forward to your system account “username” ایمیل ها را به ایمیل پیشفرض کنترل پنل میفرستد. گزینه Discard هم ایمیل ها را بدون انجام فرایندی ذخیره نمیکند.