مشاوره رایگان :

مشکل IPv6 socket creation failed

مشکل IPv6 socket creation failed

آموزش رفع مشکل IPv6 socket creation failed

اگر که زمان ارسال کردن ایمیل شما با مشکل IPv6 socket creation failed روبرو شدید به این معنی میباشد که تنظیمات Network سرور مجازی شما از IPV6 پشتیبانی نمیکند. شما میتوانید برای برطرف کردن این مشکل با استفاده از دستور زیر فایل exim.conf را تغییر دهید :

nano /etc/exim.conf

بعد از وارد کردن دستورات بالا دستور زیر را نیز به آن فایل اضافه کنید :

disable_ipv6=true

بعد از آن که تمامی دستورات را وارد کردید سرویس exim را دوباره راه اندازی کنید. اگر که با خطای message is likely unsolicited mail روبرو شدید IPV6 را بررسی کنید تا در تنظمیات کارت شبکه سرور مجازی فعال نباشد :

sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1