مشاوره رایگان :

حذف کردن Dns Cache

حذف کردن Dns Cache

آموزش حذف کردن Dns Cache

Dns Cache که IP سایت هایی که شما آن ها را مرور کردید را در کامپیوتر ذخیره میکند تا در مرور بعدی احتیاج نباشد که آن ها را دوباره از DNS Resolver فراخوانی کرد. در بعضی اوقات سایت ها DNS خود را بروز کرده و تغییر میدهد که شاید اینکار مشکل ساز شود. در بعضی موارد DNS هاست شما به هر علتی ویرایش میابد ولی مرورگر به دلیل Dns-Caching باز هم از DNS ذخیره شده سیستم عامل استفاده کند و همین امر موجب مشکل میشود. این مشکل را میتوان با حذف کردن و Flush کردن Dns حل کرد. برای حذف کردن Dns Cache میتوانید از روش زیر اقدام کنید :

در سیستم عامل ویندوز : 

Command Prompt (Cmd) را باز کرده و داخل آن این متن :  ipconfig /flushdns را وارد کرده و روی Enter کلیک کنید. در آخر بعد از انجام پاکسازی پیغام Successfully flushed the DNS Resolver Cache را دریافت میکنید.

 در سیستم عامل Mac OSX : در بخش Applications قسمت Utilities ترمینال را باز کرده و به صورت زیر عمل کنید :

برای نسخه ۱۰.۷ – ۱۰.۸ – ۱۰.۹ و نسخه ۱۰.۱۰.۴ و بالاتر :

sudo killall -HUP mDNSResponder

برای نسخه ۱۰.۵ – ۱۰.۶ :

sudo dscacheutil -flushcache

برای نسخه ۱۰.۱۰.۱ – ۱۰.۱۰.۲ – ۱۰.۱۰.۳  :

sudo discoveryutil mdnsflushcache