مشاوره رایگان :

نحوه تغییر IP سرور و لایسنس دایرکت ادمین

نحوه تغییر IP سرور و لایسنس دایرکت ادمین

نحوه تغییر IP سرور و لایسنس دایرکت ادمین

نحوه تغییر IP سرور و لایسنس دایرکت ادمین :

در این مقاله به شما نحوه تغییر IP سرور و لایسنس دایرکت ادمین را یاد میدهیم.

برای اینکار در مرحله اول باید main IP سرور مجازی خود را تغییر دهید و بعد از آن IP لایسنس خود را به

IP جدید تغییر دهید. و با استفاده از دستورات زیر لایسنس خود را تغییر دهید :

cd /usr/local/directadmin/scripts
./getLicense.sh 1234 56789

اعداد 1234 شماره ی مشتری شما که همان Client ID است و 56789 لایسنس شما میباشد.

بعد از تغییر دادن لایسنس میبایست با استفاده از دستور زیر سرویس دایرکت ادمین را دوباره راه اندازی کنید :

/etc/init.d/directadmin restart

توجه داشته باشید که IPswap.dh برای تغییر دادن IP از تنظیمات و اکانت های دایرکت ادمین میباشد.

پس برای اجرا کردن میتوانید از دستور زیر استفاده کنید :

cd /usr/local/directadmin/scripts
./ipswap.sh 1.2.3.4 4.3.2.1

دقت داشته باشید که 1.2.3.4 همان IP قدیمی شما میباشد و 4.3.2.1 IP جدید شما میباشد.

لعد از آنکه IP را تغییر دادید، باید سرویس های زیر را دوباره راه اندازی کنید :

/etc/init.d/httpd restart
/etc/init.d/proftpd restart
/etc/init.d/exim restart
/etc/init.d/dovecot restart