مشاوره رایگان :

تعمیر mysql با استفاده از ssh سرور مجازی

تعمیر mysql با استفاده از ssh سرور مجازی

آموزش تعمیر mysql با استفاده از ssh سرور مجازی

برای تعمیر mysql با استفاده از ssh سرور مجازی باید mysql server را اجرا داشته باشید و برای اطمینان حاصل، دستور زیر را برای بررسی کردن آن وار کنید :

/etc/init.d/mysql status

حالا با وارد کردن دستور زیر وارد پایگاه داده شوید :

mysql> mysql –u databaseusername –p database password databasename

 

بعد از وارد شدن پایگاه داده ای که فکر میکنید دارای خطا هست را انتخاب کنید :

mysql> use databasename;

سپس با وارد کردن دستور زیر چک کنید که جدول مشکلی دارد یا نه :

mysql> check table tablename;

بعد از وارد کردن دستور مقدار نال را یک خروجی خراب است یعنی مشکلی دارد. اگر نه مشکلی ندارد. در صورت داشتن مشکل در جدول ها از دستور زیر برای تعمیر آن استفاده کنید :

mysql> repair table tablename;

همینطور شما میتوانید با وارد کردن دستورات زیر در محیط هایی مثل ssh سرور مجازی  optimize , check و repair را یکبار روی همه جداول انجام دهید :

برای تعمیر کردن دستور :

mysqlcheck -u username -p –auto-repair dbanem

برای optimize کردن دستور :

mysqlcheck -u username -p –optimizedbanem

برای بررسی کردن :

mysqlcheck -u username -p –checkdbanem
…………………………
mysqlcheck -u da_admin -p –auto-repair –all-database