مشاوره رایگان :

تبدیل bash به sh

تبدیل bash به sh

آموزش تبدیل bash به sh

شما میتوانید با استفاده از دستورات زیر در Shell نحوه تبدیل bash به sh را فراگیرید. در مرحله اول دستور زیر را سرور مجازی وارد کنید :

echo $0

برای تغییر دادن shell به SH به طور موقت میتوانید از دستور زیر استفاده کنید :

exec /bin/sh

برای ویرایش shell به طور دائم نیز دستور زیر را وارد کنید :

chsh -s /bin/sh

میتوانید برای تغییر دادن رمزعبوذ روت را وارد کنید. همینطور برای آگاهی داشتن از Shell های روی سیستم دستور زیر را وارد کنید :

cat /etc/shells