مشاوره رایگان :

بازکردن پورت در فایروال سرور مجازی Centos و redhat

آموزش بازکردن پورت در فایروال سرور مجازی Centos و redhat

این آموزش بیشتر برای کسانی میباشد که روی سرور مجازی کنترل پنلی ندارند و فقط میتوانند به SSH ر دسترسی داشته باشند میباشد که باید اینکار را با استفاده از دستورات انجام دهند. دستورات زیر فقط برای سرور مجازی های centos و rehdhat استفاده میشود که شما میتوانید برای خر کدام از این ها با استفاده از دسورات زیر اقدام به بازکردن پورت در فایروال سرور مجازی Centos و redhat کنید. بسیار خب در مرحله اول برای بررسی کردن وضعیت و قوانین کنونی Firewall دستور زیر را وارد کنید :

sudo iptables -L

با وارد کردن دستور بالا توضیح مختصری درباره تنظیم و تغییراتی که روی فایروال میباشد مشاهده میکند. برای باز کردن پورت در این سرور مجلزی باید تنظیمات فایروال را با استفاده از  firewalld service daemon انجام دهید و برای باز کردن آن دستور زیر را وارد کنید :

sudo firewall-cmd –zone=public –add-port=80/tcp –permanent

sudo firewall-cmd –reload

موردی که دراین قسمت باید به آن توجه کنید این است که Firewall بدون وارد کردن  flag –permanent نمیتواند عملیات Reboot را انجام دهد و تغییری رخ نمیدهد. به همین دلیل بعد از وارد کردن دستور بالا با استفاده از دستور زیر نتیجه تغییرات را در یک صفحه مشاهده کنید :

firewall-cmd –list-all

برای باز کردن پورت در Centos/Redhat نسخه 6 تنظیمات Firewall را باید از طریق سرویس iptables انجام دهید به همین دلیل با استفاده از دستور زیر یعنی iptabled استفاده کنید تا tcp/udp فایروال باز شود. و برای اعمال تغییرات انجام شده دستور زیر را وارد کنید :

sudo iptables -I INPUT -p tcp -m tcp –dport 80 -j ACCEPT

sudo service iptables save

 

روی گزینه Customize کلیک کنید در صورت درخواست روی گزینه space نیز میتوانید کلیک کنید سپس روی گزینه Froward کلیک کنید این بخش برای افزودن قوانین جدید در Firewall روی گزینه add کلیک کنید. حالا پورت و پروتکلی که میخواهید را وارد کنید و در آخر تغییرات را ذخیره کنید. به همین صورت ما با استفاده از SSH سرور مجازی و بدون احتیاج به کنترل پنل برای هر نسخه های شش و هفت پورت این دو سیستم عامل را باز میکند.