مشاوره رایگان :

نحوه اضافه کردن IP Pool در virtualizor

نحوه اضافه کردن IP Pool در virtualizor

نحوه اضافه کردن IP Pool در virtualizor

نحوه اضافه کردن IP Pool در virtualizor :

IP Pool یک مجموعه از IP ها میباشد که قادر است در زمان ایجاد VPS مورد استفاده واقع شود.

شما میبایست برای هر کدام از سرور مجازی ها یک IP Pool بسازید به صورتی که مشکل اتصال با سرور مجازی نداشته باشید.

همچنین میتوانید Gateways , name servers و netmask را برای IP های خود تعریف کنید.

برای اسجاد یک IP Pool وارد مسیر زیر شوید :

Virtualizor Admin -> IP Pool -> Create IP Pool

 نحوه اضافه کردن IP Pool در Virtalizor :
فیلد هایی که به آن نیاز دارید :

Type که در آن نوع IP Pool را مشخص میکنید که در حالت پیش فرض IPV4 میباشد و برای استفاده از IPV6 سربرگ IPV6 را انتخاب کنید.

Server که اگر شما سرور مجازی های Slave داشته باشید باید انتخاب کنید کدام سرور مجازی از این IP Pool استفاده کند و

اگر ندارید localhost را انتخاب کنید.

Name یک اسم ساده برای IP Pool مشخص کنید به طوری که بتوانید در اینده تشخیص دهید برای کدام سرور میباشد.

Nameserver 1 اولین Name server در زمان ساخت سرور مجازی به سرور مجازی اختصاص داده خواهد شد.

Nameserver 2 دومین name server در زمان ساخت سرور مجازی به سرور مجازی اختصاص داده خواهد شد.

First IP and Last IP اگر شما در حال اضافه کردن یک رنج هستید شما میتوانید با مشخص کردن اولین و

آخرین IP از رنج تمام رنج را اضافه کنید.

برای تنظیمات پیشرفته :

Enable NAT اگر IP Pool از NAT استفاده میکند که بستگی به شبکه دیتاسنتر شما دارد باید این گزینه را فعال کنید.

Use Routed Network برای شبکه هایی که نیاز به route file دارند باید فعال باشد که بستگی به شبکه دیتاسنتر دارد،

با فعال بودن این گزینه route file در سرور مجازی ایجاد خواهد شد مانند (/etc/sysconfig/network-scripts/route-DEVICE)

Enter IP : شبکه هایی هستند که نیاز به مک اختصاصی همان دیتاسنتر را دارند که با وارد کردن IP و

مک در این قسمت میتوانید اون دسته از IP ها را اضافه کنید.