مشاوره رایگان :

نحوه اضافه کردن هارد در centos از طریق ssh

نحوه اضافه کردن هارد در centos از طریق ssh

نحوه اضافه کردن هارد در centos از طریق ssh

نحوه اضافه کردن هارد در centos از طریق ssh :

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بخواهید روی سرور مجازی خود یک هارد Extended کنید.

برای انجام اینکار اول اول از یک هارد دیگر فضا به سرور مجازی خود اضافه کنید و بعد از آن دستور df -h را وارد کنید.

بعد از وارد کردن دستور بالا شما خروجی زیر را دریافت میکنید :

/dev/xvda1 20G 4.7G 15G 24% /

tmpfs 245M 0 245M 0% /dev/shm

/usr/tmpDSK 485M 11M 449M 3% /tmp

 

اکنون دستور  fdisk -l را وارد کنید تا نتیجه ای به شکل زیر را برای شما در جواب نشان دهد :

Disk /dev/xvda: 21.5 GB, 21474836480 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders Units

= cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk identifier: 0x00000000

Device Boot Start End Blocks Id System

/dev/xvda1 * 1 2550 20480000 83 Linux /

dev/xvda2 2550 2611 490496 82 Linux swap / Solaris

Disk /dev/xvdb: 10.7 GB, 10737418240 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders

Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk identifier: 0x2038f030

Device Boot Start End Blocks Id System

/dev/xvdb1 1 1305 10482381 83 Linux

حالا یک هارد جدید برای شما اضافه شده که نام آن /dev/xvdb میباشد.

سپس دستورات fdisk /dev/xvdb
n
p
1
press enter
w
را به ترتیب اجرا کنید و
sbin/mkfs.ext4 -L /backup /dev/xvdb1/
برای Mount کردن هارد به پوشه ای که مد نظر دارید برای مثال پوشه /home/ در از دستور زیر استفاده کنید :

echo “/dev/xvdb1 /backup/ ext4 defaults 0 0” >> /etc/fstab

بعد از وارد کردن دستور بالا، برای اجرا کردن php در همان پوشه جدیدی که mount کردید باید فایل زیر را ویرایش کنید :

nano /usr/local/lib/php.ini

سپس مقدار زیر را پیدا کنید :

open_basedir = “/home/:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/tmp”

و مقدار بالا را به شکل زیر تغییر دهید :

open_basedir = “/home/:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/tmp:/home2/:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/tmp”

در آخر سیستم عامل خود را Restart کرده و با استفاده از دستور df -h میتوانید نتیجه کار خود را ببینید.