مشاوره رایگان :

اتصال به دیتابیس connection string

اتصال به دیتابیس connection string

آموزش اتصال به دیتابیس connection string

با مطالعه این مقاله شما فادر به اتصال به دیتابیس connection string هستید. و میتوانید به سادگی به دیتابیست خود Remote بزنید. ولی در این وضعیت بعضی اوقات کاربران قصد دارند با استفاده از روش Connection string به Database خود متصل شوند. به همین دلیل این مقاله را تا انتها دنبال کنید.

معنی connection string رشته ای میباشد که دارای اطلاعاتی در رابطه با منبع کدها و راه های متصل شدن به آن میباشد که برای متصل شدن به database از آن استفاده میشود. که این Connecting String همینطور که موارد امنیتی یعنی نام کاربری و رمزعبور احتیاج دارد، به اسم سرور مجازی و دیتابیس نیز هم نیاز دارد. در ادامه چگونگی استفاده از این راه برای متصل شدن به SQL Server داده میشود. برای ارتباط برقرار کردن راه های زیادی وجود دارد که فرمت برای هر کدام از آن ها در ادامه توضیح داده شده. در صورتی که قصد داشته باشید از روش net framework  ها به SQL SERVER اتصال یابید :

Standard Security 

Server=myServerAddress;Database=myDataBase;User Id=myUsername;
Password
=myPassword; 

Trusted Connection

Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Trusted_Connection=True;

SQL SERVER with instance name

Server=myServerNamemyInstanceName;Database=myDataBase;User Id=myUsername;
Password
=myPassword;
 

Connect via IP address

Data Source=190.190.200.100,1433;Network Library=DBMSSOCN;
Initial Catalog
=myDataBase;User ID=myUsername;Password=myPassword;

در صورتی که قصد داشته باشید از روش SQL SERVER Native Client 10 این عملیات را انجام دهید، syntax ها و دستورات آن را به صورت زیر وارد کنید :

Standard Security 

;Provider=SQLNCLI10;Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Uid=myUsername;Pwd=myPassword

Trusted Connection

Provider=SQLNCLI10;Server=myServerAddress;Database=myDataBase;
Trusted_Connection
=yes;

SQL SERVER with instance name

Provider=SQLNCLI10;Server=myServerNametheInstanceName;Database=myDataBase;
Trusted_Connection
=yes;