مشاوره رایگان :

مشاهده فعالیت گذشته دستور YUM در لینوکس

مشاهده فعالیت گذشته دستور YUM در لینوکس

نحوه مشاهده فعالیت گذشته دستور YUM در لینوکس

کلمه YUM مخفف Yellowdog Update Modyfied میباشد که یک ابزار خط دستور Package management میباشد، یعنی شما با استفاده کردن از این ابزار قابلیت این را دارید که بسته های نرم افزاری را روی کامپیوتر نصب، آپدیت، کانفیگ و پاک کنید. این ابزار متن باز بوده که برای همه مدیران شبکه و سرور مجازی قابل دسترس میباشد. ابزار های زیادی هستند که توانایی های خط دستور YUM را به طور گرافیکی و یا GUI برای کاربران تازه کار قرار میدهند که توانایی آن ها بسیار است، ولی باز هم به عنوان Linux Export باید بدانید که هیچ چیز برای شما بهتر از دستورات خط فرمات در لینوکس کار نمیکند. شما در این مقاله میتوانید مشاهده فعالیت گذشته دستور YUM در لینوکس را یاد بگیرید.

دستور Yum که یک دستور پر کاربرد در سرور مجازی های لینوکسی میباشند برای آنکه History لینوکس را ببینید میتوانید از این دستور برای آن که متوجه شوید در چه زمان هایی و چه نوعی استفاده شده،استفاده کنید. تنها باید درخواست دیدن فعالت های قبلی را به صورت Comment به سرور مجازی لینوکس وارد کنید که ساختار آن به این شکل میباشد و پاسخی مثل پاسخ زیر برای شما نشان میدهد.

با استفاده از SSH وارد سرور مجازی لینوکس خود شوید و دستور زیر را وارد کنید :

yum history

 : میتوانید از دستور زیر نیز استفاده کنید

yum history list

و در نهایت خروجی زیر را دریافت میکنید :

[email protected] [~]# yum history
Loaded plugins: fastestmirror
ID | Login user | Date and time | Action(s) | Altered
——————————————————————————-
9 | root | 2014-01-11 04:36 | Update | 1
8 | root | 2014-01-09 04:36 | Update | 2
7 | root | 2014-01-05 04:36 | Update | 1 P< 6 | root | 2014-01-03 19:45 | Install | 10 >< 5 | root | 2014-01-03 19:11 | Install | 3 >< 4 | root | 2014-01-03 18:50 | Install | 115 >< 3 | root | 2014-01-03 18:49 | Install | 53 >
2 | root | 2014-01-03 18:49 | Install | 1
1 | root | 2014-01-03 18:41 | I, U | 120 EE
history list
[email protected] [~]#