مشاوره رایگان :

vRack در دیتاسنتر ovh

vRack در دیتاسنتر ovh

کاربرد vRack در دیتاسنتر ovh

اگر درباره vRack در اینترنت جستجو کرده باشید میدانید که مقاله یا مطلبی در رابطه با آن به زبان فارسی موجود نیست به همین دلیل در این مقاله درباره vRack در دیتاسنتر ovh برای شما توضیحاتی داده ایم. vRack در دیتاسنتر ovh به شما این امکان را میدهد که جند سرور مجازی مختلف را صرف نظر از تعداد سرور مجازی و جای فیزیکی آن در دیتا سنتر OVH به شکل یک گروه درآورید. در حقیقت شما سرور مجازی ها را به یک سوئیچ مجازی با یک شبکه خصوصی یعنی غیر public اتصال میدهید. به همین صورت سرور مجازی های شما به طور محرمانه و امن توسط یک VLAN اختصاصی باهم ارتباط برقرار میکنند.

به عبارتی دیگر سرور مجازی های شما در این Data center روی یک بستر مجازی که Data center نهیه کرده با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و همین موجب افزایش امنیت سرور مجازی های میشود. در واقع vRack این امکان را به شما میدهد که سرور مجازی های مورد نظر را توسط یک VLAN محرمانه ایزوله کنید. مشخصات شما کاملا امن میان سرور مجازی ها رد و بدل میشود و به یک شبکه public یا عمومی اتصال ندارند.