مشاوره رایگان :

TCP یا Transmission Control Protocol

TCP یا Transmission Control Protocol

درباره TCP یا Transmission Control Protocol

TCP یا Transmission Control Protocol که یک پروتکل اینترنت میباشد که به وظیفه کنترل کردن انتقالات را برعهده دارد. این پروتکل در پیاده سازی شبکه اولیه میباشد که باعث کامل شدن IP میباشد. به همین دلیل به آن TCP/IP میگویند. این ارتباط ایمن میباشد درخواست شده و بررسی کننده خطا تحویل یم جریان از بایت میان برنامه هایی که در حال اجرا در هاست میباشند یعنی برنامه های کاربردی اصلی اینترنت مثل file transfer, email ,world wide web, remote administration به TCP بستگی دارد. نرم افزار هایی که به سرویس انتقال داده امن احتیاجی ندارد قادر هستند که از پروتکل    User Datagram Protocol یا به صورت مخفف شده از UDP استفاده کنند.

که با استفاده از آن یک سرویس datagram بدون ارتباط میسازد که موجب کم شدن نهفتگی جلوی اعتماد پذیری میشود. پروتکل کنترل انتقال یک سرویس ارتباطی در سطح متوسط میان application و IP ساخته میشود که موجب برقراری ارتباط هاست به هاست در سطح لایه انتقال میباشد. پروتکل کلیه عملیات های handshaking و جزئیات منتقل کردن و اختصاص ارتباط شبکه به برنامه ها را دارا میشود. در کمترین سطح از پروتکل  traffic load balancing و رفتار سایر شبکه های پیش بینی نشده موجب میشود که پاکت ها کم شده تکرار شده و یا بدون نوبت دریافت شوند این خطاها بوسیله TCP شناخته شده و درخواست فرستادن مجدد داده های گمشده را میکنند و سفارش های بدون نوبت را مدیریت میکند. در صورتی که داده ارائه نشد منبع از این مسئله مطلع میشود. TCP قابلیت تقسیم شدن به سه فاز را دارد. ارتباط میبایست به صورت مناسب در پردازش های چندگانه handshaking، پیش از آنکه وارد فاز ارسال داده شود ساخته شوند.