مشاوره رایگان :

LVM و نحوه عملکرد آن

LVM و نحوه عملکرد آن

درباره LVM و نحوه عملکرد آن

LVM ابزاری میباشد که وظیفه آن مدیریت کردن حجم منظقی که شامل  دیسک تخصیص، striping، mirroring و تغییر اندازه حجم منطقی میباشد. با استفاده از LVM در سرور مجازی هارد دیسک و یا مجموعه ای از دیسک های سخت اختصاص به یک و یا چند حجم فیزیکی داده میشود. این حجم فیزیکی را قادر هستید که در دستگاه های بلوک دیگر که شاید دو یا چند دیسک دهانه دارد قرار گیرد با استفاده از مقاله زیر در رابطه با LVM و نحوه عملکرد آن اطلاعاتی کسب کنید.

این حجم فیزیکی دارای ترکیبی میباشد از حجم های منظقی همینطور پارتیشن /boot. این پارتیشن به علت آنکه bootloader قادر نیست آن را اجرا کند قابلیت اینکه یک حجم منظقی باشد را ندارد. در صورتی که پارتیشن جدا به اسم /boot میسازد که به غیر از آن فضا نیست. و همینطور یک حجم فیزیکی قادر نیست به جند درایو تقسیم شود به همین دلیل اگر قصد داشته باشید که دارای بیشتر از یک درایو باشید باید کمی حجم فیزیکی بسازید.

این حجم ها قادر میباشد که به عنوان mount point به عنوان دایرکتوری های  /home ، / و همینطور فایل سیستم ها که دارای ext2 و یا ext3 میباشد در نظر گرفته شود. موردی که باید به آن توجه کنید آن است که هنگامی که هرکدام از پارتیشن ها به صد در صد فضای مصرف خود میرسند، و با استفاده از LVM این امکان هست که از فضای خالی موجود به آن پارتیشن پر شده اختصاص داده شود تا دارای حجم بیشتری باشد و همینطور هنگامی که یک درایو سخت جدید به سیستم اضافه شد این هارد قادر است تا به فضا اضاف شده و در آخر پارتیشن هایی که به جز فضای حجمی داشته باشند قادر هستند گسترش یابند.

به زبانی دیگر در صورتی که فایل سیستم پارتیشن های سیستم از نوع ext3 باشد، در این صورت درایو های سخت به پارتیشن هایی با فضای تعریف شده تقسیم میشوند و در این صورت اگر که فضای پارتیشن به شکل کامل مصرف شود در این حالت توسعه دادن به راحتی انجام نمیشود، حتی در صورتی که پارتیشن به هارد سایرها انتقال یابد در آن صورت فضای اختصاص داده شده به هارد اول باید دوباره در فایل پارتیشن متفاوت اختصاص داده شود.