مشاوره رایگان :

سرویس RBL

سرویس RBL

درباره سرویس RBL

این سرویس برای پیشگیری از اسپم ها از منابع شناخته شده ارسال اسپم استفاده میکند. سرویس RBL آدرس IP ماشین که برای فرستادن ایمیل استفاده میکند را با لیست آدرس ها مقایسه میکند. و لیستی از اسپم های مورد تایید و Open relays را نگه میدارد اگر که IP  پست الکترونیک ارسال کننده شبیه به لیست این سرویس باشد، ایمیل  در سرور مجازی دریافت نمیشود.