مشاوره رایگان :

مشکل time out ftp روی سرور مجازی های openvz

مشکل time out ftp روی سرور مجازی های openvz

مشکل time out ftp روی سرور مجازی های openvz

مشکل time out ftp روی سرور مجازی های openvz :

اگر از سرور مجازی openVZ استفاده میکنید ممکن است بعد از نصب و اکتیو کردن فایروال csf روی آن، سرویس FTP کار نکند و

با خطای Time Out مواجه شوید.

برای برطرف کردن این مشکل دستور زیر را وارد کنید :

nano /etc/sysconfig/iptables

بعد از وارد کردن دستورات بالا دستورات زیر را وارد کنید :

-A FORWARD -j ACCEPT -p all -s 0/0 -i venet0 -A FORWARD -j ACCEPT -p all -s 0/0 -o venet0 -A INPUT -i venet0 -j ACCEPT -A OUTPUT -o venet0 -j ACCEPT

و در نهایت برای save کردن فال ها از کلید های ctrl + x استفاده کنید و دو یار روی Enter کلیک کنید.
سپس دستور زیر رت وارد کنید :
nano /etc/csf/csfpre.sh

بعد از وارد کردن دستورات، دستورات مقابل را وارد فایل کنید :

iptables -A INPUT -i venet0 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -o venet0 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -j ACCEPT -p all -s 0/0 -i venet0 iptables -A FORWARD -j ACCEPT -p all -s 0/0 -o venet0

دستور زیر را وارد کرده :

nano /etc/csf/csf.conf

و خط زیر را پیدا کنید :

ETH_DEVICE = “”

و این خط را به شکل زیر تغییر دهید :

nano /etc/pure-ftp.conf

سپس خط زیر را پیدا کنید :

PassivePortRange

و آن را به صورت زیر تغییر دهید :

PassivePortRange 30000 35000

در آخر با استفاده از دستور Reboot  سرور خود را Restart  کنید.