مشاوره رایگان :

Reset نشدن پهنای باند در Directadmin

Reset نشدن پهنای باند در Directadmin

رفع مشکل Reset نشدن پهنای باند در Directadmin

برای برطرف کردن مشکل Reset نشدن پهنای باند در Directadmin میتوایند پهنای باند را به طور دستی دوباره راه اندازی کنید. به این صورت که باید از دستورات زیر استفاده کنید توجه داشته باشید این دستورات برای سرور مجازی دایرکت ادمین میباشد :

echo “action=cleanreset&value=all” >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
/usr/local/directadmin/dataskq d
echo “action=tally&value=all” >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

برای راه اندازی دوباره فقط یک کاربر خاص، دستور زیر را وارد کنید :

echo ‘action=reset&value=USERNAME&type=user’ >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

بجای USERNAME نام اکانت مورد نظر را وارد کنید.