مشاوره رایگان :

خطا بازگردانی دیتابیس sql server

خطا بازگردانی دیتابیس sql server

برطرف کردن خطا بازگردانی دیتابیس sql server

اگر در زمان بازگرداندن فایل بکاپ با خطای The media family on device ” is incorrectly formed. SQL Server cannot process this media family مواجه شدید بعتی خطا بازگردانی دیتابیس sql server را دریافت کردید میبایست دو مورد را چک کنید شاید فایل بکاپ گرفته شده در سرور مجازی  خراب شده و دچار مشکل میباشد و یا شما ورژن های بالاتر را قصد دارید در ورژن های پایین تر بازگردانی کنید. دقت اشته باشید که قابلیت بازگردانی بکاپ از نسخه بالاتر SQL، در ورژن پایین تر امکان پذیر نمیباشد.