مشاوره رایگان :

مشکل در اجرای سرویس exim در دایرکت ادمین

طریقه رفع مشکل اجرای exim در لینوکس :

Exim Dead But Pid File Exists

اگر در هنگام اجرای سرویس exim با خطا مواجه شدید.

در ابتدا log آن را در مسیر زیر بررسی کنید.

دستور زیر به شما کمک میکند تا مشکل را بررسی کنید.
همچنین با پاک کردن subsys مربوط به exim احتمال برطرف شدن خطا وجود دارد.
|