مشاوره رایگان :

مسدود کردن یک ip در Cpanel

مسدود کردن یک ip در Cpanel

مسدود IP در Cpanel

مسدود کردن یک IP در Cpanel :

1. از  Security روی IP Deny Manager کلیک کنید.

2. IP Range ای که میخواهید مسدود شود را در کادر بنویسید و دکمه Add را بزنید.

3. IPهایی که میخواهید بلاک کنید باید یکی از این ها باشد:

مسدود کردن یک IP در Cpanel

مسدود کردن یک IP در Cpanel