مشاوره رایگان :

مدیریت DNS برای WHMCS

مدیریت DNS

مدیریت DNS

مدیریت DNS برای WHMCS :

یک ماژول به طور کامل برجسته است که توانایی ارائه مناطق DNS را تضمین خواهد کرد و مشتریان به این ویژگی تجهیز خواهند شد.

DNS با یک جعبه ابزار پیچیده برای مناطق و مدیریت سوابق خود در WHMCS در اختیار شماست!

به عنوان یک مدیر به شما کنترل کامل بر تمام جنبه های DNS و دسترسی به طیف گسترده ای از ابزار نظارت را میدهد.

شما قادر به ایجاد بسته های مختلف با ترکیبات مختلف از تنظیمات و محدودیت هایی که به شما کمک داده خوهد شد میتوانید استفاده کنید.

از مزایای بزرگ، انواع اقدامات سریع و موثر برای مدیریت مناطق با DNS و RDNS به طور مستقیم به ناحیه کاربری WHMCS است.

به علت توانایی برای فعال کردن اعتبار DNSSEC بر روی سرور و PowerDNS و دایرکت ادمین، مدیریت DNS برای WHMCS تا حد زیادی به امنیت و قابل اطمینان بودن DNS کمک میکند.

شما قادر به :

1- ارسال ایمیل به کارکنان خود و مشتریان

2- واردات و مهاجرت از مناطق

3- نمایش سیاه های مربوط

4- و مشاهده وضعیت هر کار برنامه ریزی شده. هستید.

علاوه بر این، پیگیری استفاده از DNS Server و دیگر اقدامات مهم سیستم بدون مشکل به لطف جدول شفاف و اطلاعیه بر روی داشبورد ممکن است.

مدیریت DNS برای WHMCS یک راه حل کامل برای هر ارائه دهنده خدمات میزبانی وب است.

ویژگی های بخش مدیریت :
1- تعریف دی ان اس سرور
2- تعریف بسته
3- مشاهده و ویرایش مناطق موجود
4- تعریف DNS رکورد