مشاوره رایگان :

مجازی سازی یا Virtualization چگونه است ؟

مجازی سازی

مجازی سازی یا Virtualization

مجازی سازی یا Virtualization چگونه است ؟

به چند دسته تقسیم میشود :

Virtualization سخت افزاری، سیستم عامل ها، دستگاه های ذخیره سازی و منابع شبکه ها

مجازی سازی سخت افزاری :

Virtualizationسخت افزار یا Virtualization Platform، به معنی ایجاد ماشینی مجازی است مثل کامپیوتر واقعی که دارای سیستم عامل است عمل میکند.

برنامه ای که ماشین مجازی روی سخت افزار کامپیوتر میزبان تولید می کند،  Hypervisior یا مدیر ماشین مجازی می گویند.

مجازی سازی سخت افزاری چند نوع است  :

1- Virtualization کامل  یک شبیه ساز که نرم افزار ها برای اجرا شدن دیگر احتیاجی به انجام تغییرات یا دادن Accsess ها ندارند.

2- Virtualization نسبی  برای بعضی از برنامه ها که نیاز به تغییرات و اصلاحات دارند.

3- Paravirtualization  محیط سخت افزاری شبیه سازی نمی شود و برنامه ها در محیط ایزوله شده ی خود اجرا می شوند.

برنامه ها به طور مخصوص و ویژه اصلاح شوند تا قابل اجرا باشند.

در زمییته وب هاستینگ با Virtualization میتوانید سرور مجازی را مدیریت کنید.

همچنین میتوانید یک سرور مجازی را ایجاد و یا حذف کنید

از انواع Virtualization  Desktop  : virtualization و Nested virtualization هستند که به آن ها تو در تو میگویند.