مشاوره رایگان :

فیلتر کردن ایمیل ها در cPanel

ایجاد فیلتر ایمیل در cPanel

1. برای فیلتر کردن ایمیل ها، ابتدا وارد Cpanel شوید.

2. برای این کار در قسمت “Mail” گزینه “Email filters” را انتخاب کنید.

فیلتر

3. در قسمت Manage Filters، بر روی گزینه “manage filters” مربوط به ایمیلی که می خواهید filter شود کلیک کنید.

فیلتر

4. سپس در صفحه edit filters که مشاهده می کنید بر روی گزینه “Create a New Filter” برای افزودن filtering ایمیل کلیک کنید.

فیلتر

5. فیلدهای مربوط به Filter Name و Rules و Actions را پر کنید، سپس بر روی گزینه Create کلیک کنید.

فیلتر

موارد filtering ایمیل

 • From: با این قسمت می توان filter را برحسب آدرس ایمیل فرستنده ایجاد کرد.
 • Subject: فیلتر را برحسب عنوان ایمیل ایجاد می کند.
 • To:فیلتر را برحسب اینکه ایمیل ها به چه شخصی ارسال می شوند ایجاد می کند.
 • Reply Address: این filter برای اینکه ایمیل به چه کسی پاسخ داده شود (reply to) ایجاد می شود.
 • Body: محتوای ایمیل را اسکن کرده و فیلتر برحسب آن ایجاد میشود.
 • Any Header: اسکن را برحسب معیارهای خاص در Header ایمیل ایجاد می کند.
 • Any Recipient: جستجو در تمام دریافت کننده های ایمیل
 • Has not been previously delivered: زمانی که ایمیل ها در صف سرور مانده اند filter آنها ایجاد می شود.
 • Is an error message: خطاهای دریافتی از پاسخ دهنده های اتوماتیک (Auto Responders) را مورد جستجو قرار می دهد.

عملکرد های filtering ایمیل

 • Eqouals: این قسمت یکسان بودن عبارت مدنظر برای filtering ایمیل ها را مورد بررسی قرار می دهد.
 • Matches Regex:در این قسمت می توانید از یک عبارت خاص (Regular Expression) استفاده کنید، برای مثال بررسی شروع شدن با یک کاراکتر خاص و یا شرط خاص، یا تمام شدن با شرطی خاص و ….
 • Contains: زمانی که ایمیل دارای کاراکترهای خاصی باشد، این بخش آن کاراکتر را مطابقت می دهد.
 • Does not contain: تطابق را برحسب اینکه ایمیل دارای رشته ای از کاراکترها نباشد، انجام می دهد.
 • Begins with: با کاراکتری خاص شروع شود
 • Ends with: با کاراکتری خاص تمام شود
 • Does not begin with: با کاراکتری خاص شروع نشود
 • Does not end with: با کاراکتری خاص تمام نشود
 • Does not match: با کاراکتری خاص مطابقت نداشته باشد

عملکردهای filtering ایمیل

 • Discard Message: حذف ایمیل بدون اینکه پیامی مبنی بر آن ارسال شود.
 • Redirect to Email: ارسال ایمیل به یک آدرس ایمیل دیگر
 • Fail with Message: حذف ایمیل با اینکه پیامی مبنی بر آن ارسال شود.
 • Stop Processig Rules: هیچ فیلتری را لحاظ نخواهد کرد
 • Deliver To Folder: ارسال ایمیل به فولدری از پیش تعیین شده
 • Pipe To Program: ارسال ایمیل به یک برنامه یا اسکریپت روی سرور