مشاوره رایگان :

فایل و دایرکتوری مخفی در linux

فایل و دایرکتوری

یافتن فایل و دایرکتوری مخفی در لینوکس

فایل و دایرکتوری مخفی در linux  :

فایل ها و دایرکتوری ها مهم ترین بخش از سیستم عامل Linux هستند.

بسیاری از سیستم عامل ها برای حفاطت از آن ها به صورت Hidden آن هارا دور از دسترس کاربران نگه می دارند.

هر فایلی که با  “.” شروع شود یک فایل مخفی در Linux است.

برای جستجوی همه فایل های مخفی در دایرکتوری روت :

 “*_”[email protected] ~]# find /root -name]

root/.ssh /

root/.bash_history /

root/.bash_logout /

root/.bashrc /

root/.cshrc /

root/.viminfo /

root/.bash_profile /

root/.test1.swp /

root/.mysql_history /

root/.tcs /