مشاوره رایگان :

غیر فعال کردن Nginx , Apache, Varnish از اجرای خودکار

غیر فعال کردن Nginx , Apache, Varnish از اجرای خودکار

غیر فعال کردن Nginx , Apache, Varnish از اجرای خودکار

غیر فعال کردن Nginx , Apache, Varnish از اجرای خودکار :

در این مقاله به شما نحوه ی متوقف کردن و غیرفعال کردن Nginx ، Apache یا سرویس Varnish و همینطور چگونگی حذف کردن آن از اجرای 

اتوماتیک در سرور مجازی لینوکس بعد از بوت شدن سرور مجازی را شرح میدهیم.

علت هایی که برای انجام این وجود دارد زیاد است برای مثال شما اول LAMP را روی لینوکس نصب میکنید و بعد از آن Nginx را به عنوان

reserve proxy برای اجرا شدن جلوی آپاچی اضافه کردید.

که متاسفانه با استفاده از این تنظیمات سرور مجازی وب سایت و برنامه شما کار نمیکند.

پس بعد از مشاهده این همه مشکل، شما میخواهید Nginx را متوقف کنید و برای جایگزین آن از آپاچی استفاده کنید.

اگر Nhginx را متوقف کرده و آپاچی را جایگزین آن کنید، سایتتان تا هنگام Reboot کردن سرور مجازی بوسیله ارائه دهنده VPSS بدون وقفه کار میکند.

امکان دارد برنامه دیگر کار نکند  سیستم شما بعد از بررسی کردن متوجه آن شوید که سرور مجازی شما دوباره Nginx را اجرا کرده.

کاری که الان باید انجام دهید این است که Nginx را در زمان راه اندازی مجدد سیستم غیر فعال کنید ولی به علت استفاده آتی، نصب شده

در سیستم شما میماند.

بسیار خب در مرحله اول شما میبایست با استفاده از دستور زیر از اجرا شدن سرویس پیش گیری کنید :

 

Stop Nginx /etc/init.d/nginx stop

## Stop Nginx (Alternate command)

service nginx stop

## Stop Apache

/etc/init.d/httpd stop

## Stop Apache (Alternate command)

service httpd stop

Stop Varnish

/etc/init.d/varnish stop

Stop Varnish (Alternate command)

service varnish stop

 البته شما باید روی سرور مجازی اوبونتو، httpd را  با Apache2 جایگزین کنید :
در این مرحله شما میتوانید با استفاده از دستور زیر Apache , Nginx, و همینطور سرویس Varnish را در زمان راه اندازی مجدد
غیر فعال کنید :

## Nginx Disable

 chkconfig nginx off

 ## Disable Apache

chkconfig httpd off

## Disable Varnish

chkconfig varnish off

در آخر شما با وارد کردن دستور زیر تایید میکنید که سرویس ها را از وضعیت ورود اتماتیک خارج کرده اید :

## Nginx
chkconfig list | grep nginx
## Apache
chkconfig list | grep httpd
## Varnish
chkconfig list | grep varnish