مشاوره رایگان :

غیر فعال کردن پورت 443 در آپاچی

غیر فعال کردن پورت 443 در آپاچی

غیر فعال کردن پورت 443 در آپاچی

غیر فعال کردن پورت 443 در آپاچی :

علت متصل نشدن به سرور مجازی و دیگر مشکلات، به این دلیل میباشد که آپاچی از این پورت 443 استفاده میکند.

شما نیز باید در مرحله اول این پورت را در آپاچی غیر فعال کنید.

nano /etc/httpd/conf.d/ssl.conf

و در هر قسمتی که پورت 443 را مشاهده کردید آن را به 444 تغییر دهید.

بعد ار آن فایل را ذخیره کرده و آپاچی را با استفاده از دستور زیر دوباره راه اندازی کنید :

 

 
service httpd restart

با استفاده از این روش، پورت 443 استفاده شده بسته میشود و شما توانایی استفاده کردن از پورت در Squid را دارید.