مشاوره رایگان :

متوقف شدن application pool

متوقف شدن application pool

دلیل متوقف شدن application pool

این مورد به علت استفاده کردن بیشتر از 15% از یک هسته پردازنده در سرور مجازی انجام میشود. مقدار بازدیدکننده دلیل به مصرف پردازنده نمیباشد و مرتبط به Proccess های اجرایی اسکریپت میباشد. شاید در یک اسکریپت ساده به علت موجود یک حلقه پردازش های بسیاری اجرا میشود که در آخر نتیجه آن متوقف شدن application pool میشود.