مشاوره رایگان :

طراحی ناحیه کاربری برای WHMCS

ناحیه کاربری

ناحیه کاربری برای WHMCS

طراحی ناحیه کاربری برای WHMCS :

یک ابزار بسیار مناسب است، که به شما اجازه سفارشی کردن مشخصات طرح نهایی ناحیه کاربری را میدهد.

تغییر مجدد ترتیب و کنترل عناصر استاندارد منطقه مشتری با کشیدن ساده و ویرایشگر در چند ثانیه قابل اعمال است.

علاوه بر این، دسترسی به تنظیم نام پنل و محتوا یا اضافه کردن امکانات جدید را به هر مشتری که میخواهید بدهید.

ساختار این ماژول اجازه می دهد تا مدیریت کاملا خودآموز و پنل های موجود در ناوبری منطقه مشتری خود و یا نوار کناری باشد.

شما می توانید موقعیت عناصر، اضافه کردن آیکون ها تغییر دهید و با به طور کامل مخفی نمایید.

شما میتوانید عناصر جدید ایجاد منید و تصمیم بگیرید که کدام مشتری با استفاده از پیکربندی قوانین دقیق و محدودیت، قادر به دیدن آن باشد .

برای مثال با تعریف یک دامنه خاص و یا یک محصول یک مشتری باید دسترسی مشتری را برای ورود فراهم کنیم.

فرم ما که همچنین به شما  توانایی سفارشی کردن ویجت صفحه اصلی تغییر محتوای بدن و بالا و پایین صفحه و یا آماده شدن جدید را میدهد.

ویژگی های ماژول :
1- سفارشی کردن ناحیه کاربری خود توسط modifying:
2- نوار پیمایش عناصر
3- نوار عناصر
4- ابزارک صفحه خانگی