مشاوره رایگان :

استفاده زیاد کاربران از منابع MySQL در هاست دایرکت ادمین

استفاده زیاد کاربران از منابع MySQL در هاست دایرکت ادمین

مشاهده استفاده زیاد کاربران از منابع MySQL در هاست دایرکت ادمین

برای شناسایی استفاده زیاد کاربران از منابع MySQL در هاست دایرکت ادمین میبایست اول دستور زیر را برای بدست آوردن رمزعبور کاربر ادمین اصلی یعنی DA وارد کنید :

cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf

بعد از وارد کردن دستورات بالا برای رمزعبور ادمین اصلی باید دستور زیر را وارد کنید. در هنگام اجرا کردن این دستور از شما رمزعبور ادمین خواسته میشود که شما پیش از این آن را بدست آورده اید :

mysql -uda_admin -p

سپس با اسنفاده از دستور زیر لیست کاربران و مقدار مصرف آن ها از منابع MySQL را مشاهده میکنید :

mysql>show processlist;