مشاوره رایگان :

سرور مجازی OVH

سرور مجازی OVH

سرور مجازی OVH

سرور مجازی OVH :

این  Data center از بهترین های Data center در اروپاست.

مرکز این دیتاسنتر در کشور فرانسه میباشد.

دیتا سنتر OVH با دادن سرور اختصاصی و Anti DDos مشتریان زیادی برای خود جذب کرده.

این دیتاسنتر از پهنای باند نامحدود و سرعت بسیار بالا برخوردار است.

اما به خاطر سوء استفاده کاربران ! OVH از ارائه سرور مجازی های خود به ایران خودداری کرده و اگر متوجه آن شود، هیچ سروری به شما تعلق

نمیگیرد و هزینه پرداختی هم برگرانده نمیشود.