مشاوره رایگان :

سرور مجازی اختصاصی

سرور مجازی اختصاصی

سرور مجازی اختصاصی

سرور مجازی اختصاصی :

سرور ها سه دسته هستند :

1- سرور مجازی

2- سرور اختصاصی

3- سرور اشتراکی

بطور کلی در سرویس های هاست دو سرویس به نام های سرور های مجازی و سرور اختصاصی هستند، که این سرویس ها اختیارات بیشتری دارند.

و به همین علت کاربران میتوانند سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنند و آن را کانفیگ نموده و نرم افزار های مورد نیاز خود را روی آن نصب کنند.

مدیریت کردن سرور اختصاصی همانند مدیریت سرور های مجازی است.

به این معنی که بوسیله ریموت به سیستم عامل سرور ها کانکت شود و آن را مدیریت کند.

و اما بین منابع سخت افزاری سرور های مجازی و سرورهای اختصاصی تفاوتی وجود دارد.

هیچ محدودیتی در منابع سخت افزاری سرور های اختصاصی وجود ندارد، یعنی کاربر میتواند هرطور که بخواهد آن را مدیریت کند ولی

این محدودیت ها در سرور مجازی امکان دارد.

همچنین هیچ محدودیتی برای استفاده کاربران از سرور های اختصاصی وجود ندارد و کاربران میتوانند از سخت افزار آن سرور تا جایی که

ممکن است استفاده کنند.