مشاوره رایگان :

سرور مجازی ابری

سرور مجازی ابری

سرور مجازی ابری

سرور مجازی ابری :

اگر میخواهید سرور مجازی را در جند لحظه راه اندازی کنید و قابلیت هایش را اتوماتیک بالا ببرید و تنظیمات را تغییر دهید از

این سرور استفاده کنید.

با این سرور مجازی دسترسی روت برای این سرور دارید.

این سرور های ابری بر اساس تکنولوژی مجازی ساز Xen ساخته شده و این توانایی را دارد که به روش های سنتی سرور های هاست و

یا بالاتر را میرساند.

سرور های ابری همانند سرور های اختصاصی انعطاف پذیر هستند.

شما میتوانید روی این سرو ها Java و یا برنامه های Ruby on Rails را نصب کنید.