مشاوره رایگان :

سامانه رسیدگی به Ticket پشتیبانی WHMCS

Ticket پشتیبانی ، سرور مجازی

Ticket پشتیبانی

سامانه رسیدگی به Ticket پشتیبانی WHMCS یا Premium Support Tickets در سرور مجازی :

به شما اجازه فروش محصولات و افزونه تعریف محدوده دسترسی به خدمات پشتیبانی را در سرور مجازی میدهد.

با  ماژول ما مشتریان قادر به خرید پشتیبانی از نقاط اعتباری مورد نیاز برای باز کردن Ticket پشتیبانی در بخش خاص خواهند بود.

ماژول به شما اجازه تنظیم قیمت های مختلف برای باز کردن بلیط بسته به بخش انتخاب شده و حتی اولویت بلیط را نیز میدهد.

به عنوان مثال، مشتریان شما قادر به سفارش یک محصول افزونه است که شامل یک صد نقطه پشتیبانی اعتباری خواهد بود هستند.

این نکات می تواند به آنها اجازه ایجاد پنج عمومی با اولویت بلیط متوسط و فن آوری سه بلیط جایزه را همراه با بالاترین اولویت است را ارائه دهد.

ویژگی های ماژول :

1- افزودن اعتبار پشتیبانی نقاط بر سفارش محصول مشخص شده و یا افزونه – بسته به قانون کاربردی

2- حذف تعداد ثابتی از اعتبار پشتیبانی نقاط بر ایجاد بلیط

3- امکان بلوک برای ایجاد بلیط وقتی مشتری است

ویژگی های بخش مدیریت :

1- تعریف تعداد نقاط اعتباری حمایت های لازم را برای باز کردن بلیط – به گزارش انتخاب و اولویت

2- ایجاد / ویرایش / حذف قوانین

3- فعال / غیر فعال قوانین
ویژگی های ناحیه کاربری :

1- امتیاز سفارش اعتباری حمایت

2- مشاهده موجود اعتباری پشتیبانی امتیاز وزارت بلیط

3- نمایش تعداد نقاط اعتباری حمایت های لازم را برای باز کردن بلیط – به گزارش انتخاب و اولویت

سرور مجازی