مشاوره رایگان :

ساخت ایمیل در دایرکت ادمین

ساخت ایمیل در دایرکت ادمین

ساخت ایمیل در دایرکت ادمین

برای ساخت ایمیل در دایرکت ادمین ابتدا وارد کنترل پنل هاست شده و بعد به قسمت E-Mail Accounts بروید:

سپس بر روی گزینه “create email account” کلیک کنید.

 

ساخت ایمیل در دایرکت ادمین

و اطلاعات ایمیل مورد نظر را مطابق عکس وارد کنید:
1- در این بخش، Username خود را برای ساخت ايمیل کنید.

2- رمز خود را برای ایمیل کنید

3- رمز را مجدد وارد کنید

4- تعیین کنید که چه مقدار فضا برای ایمیل خود می خواهید.

نکته:

با انتخاب گزینه Random خود سیستم هاست برای شما رمزی امن ایجاد می کند.

مراقب باشید چون اگر این فضا پر شود دیگر نمی توانید ایمیلی دریافت یا ارسال کنید.

ساخت ایمیل در دایرکت ادمین

در پایان بر روی  Create کلیک کنید تا ایمیل شما ساخته شود.

اگر تمام مراحل را درست انجام داده باشید، بعد از ساخت ایمیل خلاصه ای از مشخصات آن ظاهر می شود.