مشاوره رایگان :

نصب libwww-perl

آموزش نحوه نصب libwww-perl

آموزش نحوه نصب libwww-perl

اگر هنگام کار با هاست دایرکت ادمین با خطای  Can’t locate LWP/UserAgent.pm in @INC رویرو شدید برای برطرف کردن این مشکل باید اقدام به نصب libwww-perl کنید. این خطا به علت فعال نبودن ماژول libwww-perl میباشد. شما میتوانید با استفاده از دستور زیر اطلاعات مرتبط با این ماژول را بدست آورید :

yum provides “perl(LWP::UserAgent)”

با مشاهده اطلاعات بالا میتوانید با استفاده از دستور زیر اقدام به نصب ماژول  libwww-perl کنید :

yum install perl-libwww-perl