مشاوره رایگان :

روشهای برقراری ارتباطات داخلی شبکه

روشهای برقراری ارتباطات داخلی شبکه

ارتباطات داخلی شبکه

روشهای برقراری ارتباطات داخلی شبکه 7 نوع هستند:

   : Hubs

ابزاری هستند در شبکه که برای اتصال یک یا بیش از دو ایستگاه کاری به شبکه مورد استفاده قرار می گیرد ویک ابزار معمول برای اتصال ابزارهای شبکه است.

: Switches 

 عملکرد سوئیچ ، مثل هاب است و تمام کارهای شبیه یک هاب را انجام می دهد. تفاوت آن این است که زمانی که یک کامپیوتر نیازمند مبادله داده با کامپیوتر دیگر باشد ، سوئیچ از مجموعه ای مدارات منطقی داخلی به منظور ایحاد یک مسیر منطقی و اختصاصی بین دو کامپیوتر استفاده می کند . یعنی  که دو کامپیوتر در خصوص بروز یک تصادم می توانند با یک دیگر داده مبادله کنند .

: Repeaters 

تکرار کننده ها با عمل در لایه فیزیکی، بسته های اطلاعاتی را از یک بخش شبکه به بخش دیگر ارسال می کنند.

: Bridges 

پل های ارتباطی برای برقراری ارتباط بین2 یا چند شبکه که می توانند متفاوت باشند استفاده شده و بسته های اطلاعاتی را از یک شکبه به شبکه دیگر ارسال می کنند.

: Routers 
مسیریاب ها عملکردی مشابه با پل های ارتباطی دارند، تفاوت آن این است که ابتدا آدرس مقصد بسته های اطلاعاتی را مورد بررسی قرار داده و سپس آنها را به مسیرهای مناسب ارسال می کنند.

: B Routers 

 این تجهیزات ترکیبی از پل های ارتباطی و مسیریاب را ارایه می کنند که دارای چندین مسیر ارتباطی هستند که تعدادی از آنها می توانند به عنوان پل ارتباطی و تعدادی نیز به عنوان مسیریاب استفاده شوند.

 : Gateways 

دروازه ها در لایه کاربرد مدل ا اس ای عمل می کنند. کاربرد آن تبدیل یک پروتکل به پروتکل دیگر است.

برای برقراری ارتباط بین بخشهای مختلف که از پروتکل های ارتباطی گوناگون استفاده می کنند، باید یک بسته اطلاعاتی از ساختار وابسته به یک پروتکل خاص به ساختار دیگری تغییر شکل داده شود. این تغییرات می تواند توسطGateways ها داده شود.