مشاوره رایگان :

رمز عبور پوشه ها در دایرکت ادمین

رمز عبور پوشه ها در دایرکت ادمین

رمز عبور پوشه ها در دایرکت ادمین

جهت ایجاد رمز عبور پوشه ها در دایرکت ادمین اینگونه اقدام کنید :

۱- وارد کنترل پنل هاست خود ( دایرکت ادمین ) شوید.

و سپس در قسمت “your account” بر روی گزینه “Password Protect Directories” کلیک کنید.

رمز عبور پوشه ها در دایرکت ادمین

۲- سپس بر روی گزینه Find a Directory to Password Protect کلیک کنید.

رمز عبور پوشه ها در دایرکت ادمین

اگنون به صورت خودکار پوشه “public_html” باز می شود.

۲-به مسیری که این پوشه در آن قرار دارد بروید.

۳- سپس بر روی گزینه “Protect” کلیک کنید

رمز عبور پوشه ها در دایرکت ادمین

۴- سپس در صفحه ای که باز می شود فیلد های لازم را پر کنید.

رمز عبور پوشه ها در دایرکت ادمین

۴-و در پایان بر روی گزینه “Protection Enabled” کلیک کنید و “save” را بزنید.