مشاوره رایگان :

رفع مشکل عدم ارسال ایمیل به Gmail در دایرکت ادمین

رفع مشکل عدم ارسال ایمیل به Gmail در دایرکت ادمین

رفع مشکل عدم ارسال ایمیل به Gmail در دایرکت ادمین

رفع مشکل عدم ارسال ایمیل به Gmail در دایرکت ادمین :

در این مقاله نحوه رفع مشکل عدم ارسال ایمیل در سرور مجازی دایرکت ادمین به Gmail در دایرکت ادمین را برای شما شرح میدهیم.

در صورتی که دایرکت ادمین برای ارسال ایمیل به Gmail به خطای 550-5.7.1  برخوردار شدید به شکل زیر عمل کنید :

IPv6 sending guidelines regarding PTR records and authentication

برای رفع شدن این مشکل فقط باید دستور زیر را در اول فایل  exim.conf اضافه کنید :

disable_ipv6=true

توجه داشته باشید که فایل exim.conf در فولدر etc قرار دارد.