مشاوره رایگان :

خطای Apache is functioning normally در Directadmin

خطای Apache is functioning normally در Directadmin

آموزش رفع خطای Apache is functioning normally در Directadmin

اگر با خطای Apache is functioning normally در Directadmin روبرو شدید ممکن است مربوط به دلایل زیر باشد :

1- IP که اختصاص داده شده به هاست شما مشکلی دارد و یا اینکه به طور صحیح تنظیم نشده. همینطور هنگامی که IP اختصاصی به سایت خود میدهید برای ساعتی آدرس سایت شما با این پیغام روبرو میشود که بعد از چند ساعت برطرف خواهد شد.

2- شاید مشکلی در تنظیمات DNS و با رکوردهای آن باشد. A رکوردهای هاست را با دقت چک کنید

3- شاید استفاده کردن از nginx و یا danginx موجب ایجاد این مشکل شده که با غیرفعال کردن آن میتوانید از این موضوع مطمئن شوید

4 بعضی اوقات تنظیمات غلط در آپاچی شاید موجب ایجاد این مشکل شود که با استفاده از دستورات زیر این مشکل نیز برطرف میشود

cd cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build rewrite_confs

همینطور بعضی اوقات میبایست تنظیمات را به طور دستی برای هر کاربر در مسیر های زیر بررسی کنید :

nano /usr/local/directadmin/data/users/username/httpd.conf
/etc/httpd/conf/httpd.conf

service httpd restart