مشاوره رایگان :

راه های برقراری ارتباط داخلی شبکه

راه های برقراری ارتباط داخلی شبکه

معرفی راه های برقراری ارتباط داخلی شبکه

از راه های برقراری ارتباط داخلی شبکه به جز سرور مجازی  میتوان به هفت مورد از آن اشاره کرد :

Hubs ابزاری که در شبکه برای متصل شدن یک و یا بیشتر از دو ایستگاه کاری به شبکه استفاده میشود و یک ابزار رایج برای متصب شدن ابزارهای شبکه میباشد .

Switches نحوه کار کرد سوئیچ شبیه به هاب میباشد و کلیه کارهای هاب را قادر به انجام دادن است. تنها تفاوت بین آن دو این است که یک کامپیوتر احتیاج به مبادله کردن داده ها با یک کامپیوتر دیگر میباشد. به این معنی که دو کامپیوتر در خصوص بروز یک تصادم قدر هستند باهم داده ها را مبادله کنند.

Repeaters یک تکرار کننده با عمل کردن در لایه فیزیکی ، بسته های اطلاعاتی را از یک قسمت شبکه قسمت دیگری میفرستد.

Bridges این روش پل های ارتباطی به عنوان ارتباط میان دو یا جندین شبکه که امکان دارد گوناکون باشند استفاده شده و  بسته های اطلاعاتی را از یک شبکه به شبکه دیگری میفرستد.

Routers یا همان مسیریاب ها فرایند انجام کار یکسانی با پل های ارتباطی دارند. تنها تفاوت بین آن ها این میباشد که از اول آدرس مقصد بسته های اطلاعاتی بررسی میکند و بعد از آن آت ها را به مسیرهای مناسب تر میفرستد.

B Routers تجهیزات B Routers از پل های ارتباطی و مسیریاب استفاده میکنند که جند مسیر ارتباطی را شامل میشود که بعضی از آن ها قادر هستند برای پل ارتباطی و بعضی برای مسیریاب استفاده شوند.

Gateways یا همان دروازه ها در لایه کاربردی مدل ASE کار میکنند و از کاربرد های آن تبدیل کردن یک پروتکل به یک پروتکل دیگر میباشد.

برای ارتباط برقرار کردن میان قسمت های گوناگون که از پروتکل های ارتباطی مختلف استفاده میکنند میبایست یک بسته اطلاعاتی از ساختار وابسته به یک پروتکل مخصوص به ساختار دیگر تغییر شکل دهد .