مشاوره رایگان :

راه اندازی سایت مجزا روی هاست

سایت مجزا

سایت مجزا روی هاست

اگر میخواهید یک دامنه دیگر به جز دامنه اصلی روی هاست اصلی اضافه کنید تا یک سایت مجزا به جز سایت اصلی داشته باشید، از گزینه ی

Addon domains استفاده کنید.

در صفحه جدید فیلدها را به صورت زیر وارد کنید :
New Domain Name: نام دامنه
Subdomain/Ftp Username: نام ساب دامین و نام کاربری برای اکانت ftp
Document Root: روت یا همون ریشه اصلی فایل ها
Password: پسورد برای لوگین شدن با ftp
Password (Again): پسورد را تکرار کنید

سپس روی Add Domain کلیک کنید.

اگر مسیر Document Root را مسیر پیش فرض قرار دهید یک پوشه با نام دامنه داخل هاست ایجاد میشود.

می توانید مدیریت سایت جدید را در این پوشه انجام دهید.

برای اضافه کردن دامنه باید به چند مورد توجه کنید:

اگر می خواهید یک دامنه بین المللی روی هاست Addon کنید، DNS های هاست را روی دامنه مورد نظر ست کرده پس از ۵ الی ۶ ساعت برای Addon کردن آن اقدام کنید.