مشاوره رایگان :

عدم امکان استفاده از imagettftext

عدم امکان استفاده از imagettftext

علت عدم امکان استفاده از imagettftext

کاربران در زمان استفاده کرد از تابع  ()imagegettext در php  و هنگاه استفاده از آن با خطای Fatal error: Call to undefined function imagettftext() روبرو میشوند. دلیل عدم امکان استفاده از imagettftext در php را با برطرف کردن مشکل آپاچی در هاست با پارامترهای زیر compile کنید :

–enable-gd-native-ttf
–with-ttf
–with-freetype-dir=/usr

درصورتی که از easyapache در WHM استفاده میکنید باید موارد زیر را انتخاب کنید :

imagettftext
freetype
gd