مشاوره رایگان :

مصرف زیاد دیتابیس MySQL و مواردی برای بهینه سازی آن

مصرف زیاد دیتابیس MySQL و مواردی برای بهینه سازی آن

مشکلات مصرف زیاد دیتابیس MySQL و مواردی برای بهینه سازی آن

 

هر سایت پویا برای اجرا کردن و نشان دادن مطالب مورد نیاز برای ارتباط برقرار کردن به پایگاه داده احتیاج دارد و کلیه اطلاعات مورد نیاز از راه اجرای دستورات دیتابیس به صورت Query گرفته شده و به اسکریپت سایت برگردانده میشود.  شما میتوانید با استفاده از این مقاله مصرف زیاد دیتابیس MySQL و مواردی برای بهینه سازی آن را بررسی کنید. سپس با انجام دادن هر عملی و باز کردن هر صفحه در وب سایت اسکریپت وب سایت query  هایی را در پایگاه داده اجرا میکند. برای اجرا کردن این دستورات میبایست connection های جدیدی بک اسکریپت اجرا کننده اختصاص دهید. این Connection ها میبایست بعد از تمام کردن کار بازیابی و نشان دادن اطلاعات حتما بسته شود. زیرا که باعث انباشته شدن آن ها و وارد شدن فشار زیاد به سرور مجازی mysql میشود . همینطور تعداد زیاد connection های همزمان به سرور مجازی mysql هم از موارد دیگری میباشد که باعث مصرف کردن بیشتر و وارد شدن فشار زیاد به آن میشود.

بیشتر بهینه نبودن کدهای سایت و یا کدنویسی به ورت نادرست باعث بوجود آمدن مشکل در مصرف mysqlمیشود. توصیه میشود از مکانیزم های Cache استقاده کنید تا از فشار سرور مجازی کم شده و بازدهی سایت بالا رود. همینطور Index کردن از روش هایی میباشد که میتوان به یک نوع دااده دسترسی پیدا کرد.

از روشی های دیگری که می توان برای  بهینه سازی دیتابیس از آن استفاده کرد :

1- تا حد ممکن جداول دیتابیس را کوچک کنید

2- استفاده کردن از procedure ANALYSE

همینطور میتوانید سرویس خود را به سرویس های VIP انتقال دهیدو در سرویس های VIP ضریب اشتراک کم میباشد و منابع بیشتری برای شما قرار میگیرد و دیتابیس شما در سرور مجازی اختصاصی و مجزا میزبانی میشود.