مشاوره رایگان :

دستورات پرکاربرد لینوکس

دستورات پرکاربرد لینوکس

دستورات پرکاربرد لینوکس

دستورات پرکاربرد لینوکس : برای کسانی که با سرور مجازی لینوکس کار می کنند، دستوراتی هست که باید راجب به آن ها بدانند و در مورد استفاده آن ها راهنمایی شوند. این دستورات پرکاربرد سرور مجازی لینوکس ، را در این مقاله برای شما گنجانده ایم تا از این اطلاعات عقب نمانید. از این دستوران برای جستو جوی اطلاعات دربازه یک دستور به خصوص و یا نشان دادن لیست کامل دستوراتی که با یک کلمه یا چند حرف شروع می شوند استفاده می شود. در حقیقت این دستور دیتابیس راهنماها را برپایه کلمه ای که به آن ها میدهیم، جست و جو میکند و بر اساس همان ها خروجی را به کاربر نشان میدهد. برای مثال اگر دستوری میخواهید که در پی آن یک فایل را ویرایش کنید، میتوایند مثل دستور زیر عمل کنید :

apropos editor

برای وارد کردن این دستور در فضای terminal، کلمه کلیدی که در قسمت ادیتور میبینید، در لیست دستورت پیدا کرده و به شما پیشنهاد میدهد، همینطور به صورت کوتاه راجب به هرکدام توضیحاتی می دهد مثل دستورات زیر :

 ed (1) – text editor ed [red] (1) – text editor ex (1p) – text editor nano (1) – Nano’s ANOther editor, an enhanced free Pico clone psed (1) – a stream editor psed [s2p] (1) – a stream editor red (1) – text editor red [ed] (1) – text editor rnano (1) – Restricted mode for Nano’s ANOther editor, an enhanced free Pico clone sed (1p) – stream editor sed (1) – stream editor for filtering and transforming text vi (1p) – screen-oriented (visual) display editor vim (1) – Vi IMproved, a programmers text editor vim [ex] (1) – Vi IMproved, a programmers text editor vim [rvi] (1) – Vi IMproved, a programmers text editor vim [rview] (1) – Vi IMproved, a programmers text editor vim [vi] (1) – Vi IMproved, a programmers text editor 

دستور nano را ببینید، این دستور مثل یک ادیتور و توضیحی که راجب به آن داده شده می باشد. سعی کنید قسمت توضیحات را هر چقدر که میتوانید کوتاه بنویسید. در صورتی که از میدانید توضیحتان در منبع man هست، این امکان را دارید تا اسم آن را به طور کامل ببرید و دستور مورد نظرتان را به راحتی بگیرید. برای مثال، اگر میخواهید از دستور dmidecode که اجزای سخت افزاری سیستم را نشان میدهد، استفاده و املای آن در خاطرتان نیست :

apropos dmid arecordmidi (1) – record Standard MIDI Files dmidecode (8) – DMI table decoder 

همانطور که در دستورات میبینید، دستوراتی که در آن کلمه dmidecode استفاده شده به شما نشان داده میشود، از آپشن های زیر میتوانید در زمان استفاده از این دستور به کار ببرید :

apropos –r keyword 

با اجرای این دستور، نتیجه را میتوانید به شکل regular expression ببینید به همان صورت که میخواهید مثل زیر :

apropos -r ‘remove files’ 

بعد از آن خروجی به صورت زیر می باشد :

 

<‏strong>rm (1) – remove files or directories</strong‏>

‏‏

‏<‏strong>Apropos –v</strong‏>‏

این دستورات نشان دهنده آن است که از کدام نسخه لایبری راهنما استفاده شده و چگونگی استفاده از دستور را نشان میدهد :

 

apropos from man-1.6f

apropos –h

|