مشاوره رایگان :

دستورات پرکاربرد لینوکس سرور را بشناسیم

دستورات پرکاربرد لینوکس

دستورات پرکاربرد لینوکس سرور را بشناسیم

دستورات پرکاربرد لینوکس سرور را بشناسیم : برای کسانی که با سرور مجازی لینوکس کار می کنند، دستوراتی هست که باید راجب به آن ها بدانند و در مورد استفاده آن ها راهنمایی شوند. دستورات پرکاربرد سرور مجازی لینوکس ، را در این مقاله برای شما گنجانده ایم تا از این اطلاعات عقب نمانید. از این دستورات برای جستجوی اطلاعات در باره یک دستور به خصوص و یا نشان دادن لیست کامل دستوراتی که با یک کلمه یا چند حرف شروع می شوند استفاده می شود. در حقیقت این دستور دیتابیس را برپایه کلمه ای که به آن ها می دهیم، جست و جو میکند و بر اساس همان ها خروجی را به کاربر نشان میدهد. برای مثال اگر دستوری میخواهید که در پی آن یک فایل را ویرایش کنید، میتوایند مثل دستور زیر عمل کنید :
 

apropos editor

برای وارد کردن این دستور در فضای terminal، کلمه کلیدی که در قسمت ادیتور می بینید، در لیست دستورات پیدا کرده و به شما پیشنهاد میدهد، همینطور به صورت کوتاه راجب به هرکدام توضیحاتی می دهد مثل دستورات زیر :
 

 ed (1) – text editor ed [red] (1) – text editor ex (1p) – text editor nano (1) – Nano’s ANOther editor, an enhanced free Pico clone psed (1) – a stream editor psed [s2p] (1) – a stream editor red (1) – text editor red [ed] (1) – text editor rnano (1) – Restricted mode for Nano’s ANOther editor, an enhanced free Pico clone sed (1p) – stream editor sed (1) – stream editor for filtering and transforming text vi (1p) – screen-oriented (visual) display editor vim (1) – Vi IMproved, a programmers text editor vim [ex] (1) – Vi IMproved, a programmers text editor vim [rvi] (1) – Vi IMproved, a programmers text editor vim [rview] (1) – Vi IMproved, a programmers text editor vim [vi] (1) – Vi IMproved, a programmers text editor 

دستورات پرکاربرد لینوکس سرور :

دستور nano را ببینید، این دستور مثل یک ادیتور و توضیحی که راجب به آن داده شده می باشد. سعی کنید قسمت توضیحات را هر چقدر که می توانید کوتاه بنویسید. در صورتی که می دانید توضیحات در منبع man هست، این امکان را دارید تا اسم آن را به طور کامل ببرید و دستور مورد نظرتان را به راحتی بگیرید. برای مثال، اگر میخواهید از دستور dmidecode که اجزای سخت افزاری سیستم را نشان میدهد، استفاده و املای آن در خاطرتان نیست مشابه دستورات زیر عمل نمایید :
 

apropos dmid arecordmidi (1) – record Standard MIDI Files dmidecode (8) – DMI table decoder 

همانطور که در دستورات می بینید، دستوراتی که در آن کلمه dmidecode استفاده شده به شما نشان داده میشود، از آپشن های زیر می توانید در زمان استفاده از این دستور به کار ببرید :
 

apropos –r keyword 

با اجرای این دستور، نتیجه را می توانید به شکل regular expression ببینید به همان صورت که می خواهید مثل زیر :
 

apropos -r ‘remove files’ 

بعد از آن خروجی به صورت زیر می باشد :

 

<‏strong>rm (1) – remove files or directories</strong‏>

‏‏

‏<‏strong>Apropos –v</strong‏>‏

این دستورات نشان دهنده آن است که از کدام نسخه لایبری راهنما استفاده شده و چگونگی استفاده از دستور را نشان میدهد :

 

apropos from man-1.6f

apropos –h

سرور لینوکس دارای دستورات بسیاری است که در مقالات بعدی به آن ها نیز اشاره می کنیم .