مشاوره رایگان :

دستورات مفید و کاربردی Exim

دستورات مفید و کاربردی Exim

دستورات مفید و کاربردی Exim

دستورات مفید و کاربردی Exim :

exim یک نرم افزار open source برای ارسال و دریافت ایمیل در سیستم عامل linux و unix میباشد.

این نرم افزار رایگان میباشد و توانایی ارسال و یا دریافت ایمیل، استفاده از Mail forwarding و Mail Auto Responder و غیره را دارا میباشد.

اگر شما صف زیادی دارید که باید آن را خالی کنید و باعث کند شدن سرور مجازی شما شده و  یا حتی پیغام هایی که روی هم جمع شده اند ،

برای جمع و جور کردن آن هااز دستورات زیر استفاده کنید :

exim -M id برای اینکه پیغام را با ID ارسال کنید استفاده میشود.

 

 

exim –qf کل صف را دوباره پردازش می کند.

 

exim –qff همانند qf عمل می کند.ولی پیغام های ثابت را حذف می کند.

 

exim -Mvl id گزارش پیام را برای پیام با شماره (id) نمایش می دهد.

 

exim -Mvh id هدرهای پیغام با شماره (id) را نمایش می دهد.

 

exim -Mvb id متن بدنه پیام با شماره (id) را نمایش می دهد.

 

exim -Mrm id شماره پیام را از صف حذف می کند.

 

exim -Mg id در صورت عدم ارسال پیغامی به فرستنده ارسال می کند

 

exim -bp | exiqsumm خلاصه پیام را در صف نمایش می دهد.

 

Exiwhat عملی که در exim هم اکنون در حال انجام دادن است را نمایش می دهد.

 

exim –bpc تعداد پیام ها ی موجود در صف را نمایش می دهد.

 

exim –bp لیست پیام های موجود در صف را نمایش می دهد.
همچنین برای پاک کردن کل صف دستور زیر را وارد کنید:
cd /var/spool
mv exim exim.old
mkdir -p exim/input
mkdir -p exim/msglog
mkdir -p exim/db
chown -R mail:mail exim