مشاوره رایگان :

دریافت پیام خطای Service Unavailable در هاست ویندوز

دریافت پیام خطای Service Unavailable در هاست ویندوز

چگونگی دریافت پیام خطای Service Unavailable در هاست ویندوز

ممکن بعضی اوقات هنگامی که سایت خود را باز میکنید در مرورگر خود با دریافت پیام خطای Service Unavailable در هاست ویندوز روبرو شوید. اطلاعات کامل خطا در Log سرور مجازی به صورت زیر میباشد که کاربران قادر به مشاهده آن نیستند و مدیر اصلی سرور مجازی به آن دسترسی دارد. موارد زیر یک نمونه LoG خطا برای بیستر شدن اطلاعات شما برای درک گردن این موضوع میباشد :

Event Type: Warning
Event Source: W3SVC
Event Category: None
Event ID: 1009
Date: Date
Time: Time
User: N/A
Computer: Computer_Name
Description:
A process serving application pool ‘Application_Pool_Name’ terminated unexpectedly. The process id was ‘5288’. The process exit code was ‘0xffffffff’

مواردی دیگر از این Log که موجب ایجاد این میشود به صورت زیر است :

Event Type: Message
Event Source: Active Server Pages
Event Category: None
Event ID: 5
Date: Date
Time: Time
User: N/A
Computer: Computer_Name
Description:
Error: The Template Persistent Cache initialization failed for Application Pool ‘Application_Pool_Name’ because of the following error: Could not create a Disk Cache Sub-directory for the Application Pool. The data may have additional error codes

همانگونه که در توضیحات گفته شد، شاید به دلیل قطع شدن پردازش application pool – که قادر است به دلیل پردازش بیشتر از حد مجاز اسکریپت و یا آنکه خطا در کدهای اجرایی باشد پیش آید. توجه داشته باشید که بیشترین دلیل بروز این خطا، مشکلات در کد سایت کاربر میباشد که موجب میشود در زمان اجرا و پردازش همیشه با خطا روبرو شود.

به صورت استاندارد در سرور مجازی بعد از 5 خطا Application pool وب سایت Stop میشود. شما میتوانید خطای Service Unavailable را ببینید. راه حل برطرف کردن این خطا وارد شدن به بخش پشتیبانی هاست و دامنه و اطلاع رسانی از Recycle کردن Application Pool سایت شما مجددا راه اندازی شود.