مشاوره رایگان :

Recursive DNS و خطرهای آن

Recursive DNS و خطرهای آن

معرفی Recursive DNS و خطرهای آن

هنگامی که شما در حال مشاهده از یک سایت در اینترنت هستید، سیستم شما ااز سرویس DNS برای پیدا کردن سایت استفاده میکند . به این معنی که این درخواست ها بوسیله سرویس دهنده اینترنت شما ISP انجام میشود. سرور مجازی اختصاصی و مجازی هم شامل سرویس جستجو DNS در پیکره خود میباشند. در این مقاله به Recursive DNS و خطرهای آن میپردازیم. دو نوع DNS Query برای سرور مجازی میباشد :

Recursive requests :

این فابلیت سایت را در حافظه Caxhe Local سرور مجازی DNS جستجو میکند. اکر که نتوانست پاسخ خود را دریابد درخواست را به DNS Server دیگر انتقال میدهد. با در نظر گرفتن آن که روی سرور مجازی فقط بک DNS Server میابشد. تا هنگامی که جستجو به جواب برسد. بعد از آن درخواست ارسالی و یا نتیجه هر سرور مجازی چک میشود.

Iterative requests :

این قابلیت سایت را در حافظه cache local سرور DNS جستجو میکند. اگر که نتوانست پاسخ را پیدا کند درخواست را به DNS Server دیگری خواهد فرستاد ولی پیامی با عبارت don’t know, but you could try asking this server را مشاهده میکند و جستجو ادامه نمیابد

سرور مجازی هایی که از این نوع DNS استفاده می کنند این قابلیت را دارند که در مقابل ارسال درخواست ها از یک IP جعلی آسیب پذیر باشند.

آدرس IP جعلی این قابلیت را دارد که سرور مجازی را با درخواست های زیادی اشغال کند به این معنی که سرور مجازی بتواند به پاسخ گویی در مقابل  درخواست های بسیار نخواهد بود. به این مشکل Amplifier attack میگویند چرا که حمله با توجه به بازگشت درخواست ها می تواند تقویت و با ارسال حجم بیشتری از بسته های ارسالی سرور مجازی را قربانی کرد.