مشاوره رایگان :

پورت security

پورت security

معرفی پورت security

شما میتوانید با استفاده از دستور زیر اقدام به فعال کردن پورت security در سرور مجازی کنید :

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1

به این مورد توجه کنید که سوییچ در دستور یالا پورت fastEthernet را دارد و شما باید نسبت به نوع پورت های سوییچ، مورد مناسب را برای آن وارد کنید. همینطور برای اگر میخواهید بیشتر از یک پورت داشته باشید میتوانید از دستور زیر استفاده کنید :

Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1-10

در دستور بالا شما  Interface های 01 تا 010 را انتخاب کردید. به این مورد توجه داشته باشید که interface که میخواهید میبایست در  Mode access  موجود باشد. پس بعد از اینکه وارد تنظیمات interface شدید از دستور زیر استفاده کنید.

Switch(config-if)#switchport mode access

حالا با وارد کردن دستور زیر port security را فعال کنید :

Switch(config-if)#switchport port-security

سپس با استفاده از دستور تعیین کنید که چند کاربر میتوانند به  Interface مورد نظر دسترسی داشته باشند :

Switch(config-if)#switchport port-security maximum 1

در آخر با استفاده کردن از پارامتر های استیکی تعیین کنید که mac-address دستگاه یا دستگاه هایی که به پورت اتصال میابند را شناسایی کرده و آن ها را دستگاه مجاز بداند.